Van Reisen Bouwmanagement & Advies
Reddingsplan voor ‘Hof van Holland’

Als aan Noordwijk verbonden bedrijf hebben wij de afgelopen jaren met lede ogen het verval zien toeslaan van het aan de Voorstraat gelegen, thans leegstaande hotel-café-restaurant ‘Hof van Holland’. Omdat dit karakteristieke stukje Noordwijk naar onze mening niet verloren mag gaan – een risico dat bij leegstand altijd op de loer ligt – hebben wij besloten zelf de mouwen op te stropen en een plan te ontwikkelen dat enerzijds recht doet aan de rijke historie van het ‘Hof’, en aan de andere kant voldoende economische garanties biedt voor een stabiele toekomst. Inmiddels is het pand aangekocht door de Ontwikkelingsmaatschappij Hof van Holland vof en zijn de eerste stappen gezet om het project op te starten.


Postbus 97
2200 AB  Noordwijk

's-Gravendijckseweg 39
2201 CZ  Noordwijk

Tel. 071 362 3770
Fax. 071 362 3114

info@vanreisen.nl

Welkom

op de website van Van Reisen Bouwmanagement & Advies.


Hieronder vindt u een greep uit het totaal aan adviezen en diensten dat Van Reisen Bouwmanagement & Advies levert aan corporaties en gemeenten, projectontwikkelaars, beleggers, verenigingen van eigenaren en ieder ander die onroerend goed bezit of beheert.

Wij nodigen u uit om verder te kijken op onze website en kennis te maken met ons bedrijf en onze projecten!


U bent hier aan het juiste adres voor onder andere:


 • aankoopkeuringen particulier en bedrijfsmatig onroerend goed
 • inventarisaties van huurcontracten
 • meerjarenplanningen over korte en langere termijn
 • raamovereenkomsten voor landelijk of regionaal onderhoud
 • quick scans naar de staat van onroerend goed
 • technische en financiële rapportages
 • technisch beheer van vastgoed
 • subsidieaanvragen
 • voorbereiding en uitvoering van sloopwerkzaamheden
 • haalbaarheidsonderzoeken en -toetsen
 • elementenramingen en (inschrijf)begrotingen van bouw- en stichtingskosten
 • begeleiding van nieuwbouw-, (groot)onderhoud-, renovatie- en restauratieprojecten
 • begeleiding projectontwikkeling
 • NEN 2580 berekeningen en beoordelingen
 • (bouw)kostenmanagement
 • kwaliteitstoezicht
 • selectie van architecten en aannemers
 • veiligheid- en gezondheidsplannen