Kostenmanagement

"Omdat het altijd om geld gaat!"

Leuk of niet leuk, maar in de bouw draait alles om geld. Van een kleinschalige uitbreiding van een bedrijfspand tot en met de herontwikkeling van binnenstedelijk gebied, de vragen zijn altijd: “Wat kost het?”, “Hoeveel budget is er?” en “Wat levert het op?”

Zeker in de huidige, economisch onzekere tijden zijn een degelijke financiële onderbouwing en nauwlettende kostenbegeleiding onontbeerlijke onderdelen van elk bouwproces, van de eerste aanzet van een project tot aan de laatste fase. Alleen door voortdurend in kostentechnisch opzicht de vinger aan de pols te houden kunnen de financiële belangen van zowel opdrachtgever als kredietverlenende instanties zoals banken gewaarborgd worden.

Van Reisen Bouwmanagement & Advies rekent projecten van begin tot eind door en bewaakt de kosten.

De raming van bouwkosten en stichtingskosten is meer dan plussen en minnen. De opdrachtgever krijgt alle benodigde informatie om een afgewogen oordeel te kunnen vormen over nieuwbouw, renovatie of herontwikkeling.

In het kader van het streven naar een duurzame bouw past ook een daarmee samenhangende benadering van het kostenmanagement. Uitgangspunt hierbij is te komen tot een milieubewust kostenadvies, dat in alle opzichten de doelstellingen van het duurzaam bouwen ondersteunt en uitdraagt. De van overheidswege voorgeschreven normen dienen hierbij als basis beschouwd te worden, van waaruit op een innovatieve wijze toegewerkt wordt naar een vooruitstrevend, energiezuinig en economisch verantwoord eindresultaat.