Technisch beheer

"Uw pand is onze zorg"

In het algemeen is het uitgangspunt bij het beheren van onroerend goed tweeledig, namelijk het wegwerken van achterstallig onderhoud met gebruikmaking van de beschikbare budgetten, om vervolgens de kwaliteit van het pand (of de kavel) in stand te houden door gepland periodiek en ad hoc incidenteel onderhoud uit te voeren. Als rode draad bij een technisch beheerplan geldt de jaarlijks door middel van herinspectie geactualiseerde ‘Meerjarenonderhoudsbegroting’ – de MJOB – waarin de kosten met betrekking tot toekomstige onderhoudswerkzaamheden worden geprognosticeerd en inzichtelijk gemaakt. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen ‘groot onderhoud’ (bijvoorbeeld schilderwerk, dakbedekkingrenovatie, vervangen cv-ketels etc.), ‘regulier onderhoud’ (jaarlijks onderhoud volgens onderhoudscontract, bijvoorbeeld cv inspectie) en ‘calamiteitenonderhoud’ (op basis van budgettering, zodra er een defect of storing optreedt). Van Reisen Bouwmanagement & Advies streeft bij dit alles een maximale serviceverlening en flexibiliteit na. In overleg met de opdrachtgever wordt een ‘plan op maat’ gemaakt, waarbij alles erop gericht is de vastgoedeigenaar – en/of eventueel de gebruiker/huurder – zorg uit handen te nemen. Van Reisen Bouwmanagement & Advies biedt hierbij ook de mogelijkheid en expertise om (overheids)subsidies aan te vragen of de uitvoering van werkzaamheden te begeleiden, altijd (mede-)toetsend en coördinerend wat betreft de geldende regelgeving.