Energie Prestatie Advies

"Pakkende Slogan"

Sinds 2008 geldt voor eigenaren van onroerend goed de verplichting, om bij verkoop of nieuwe verhuur van een pand een energielabel aan de kopende of hurende partij te overhandigen. Met ingang van januari 2013 zal deze verplichting een meer absoluut karakter krijgen indien het daartoe ingediende wetsvoorstel wordt goedgekeurd. Vanaf dat moment wordt ook voor nieuwbouw het energielabel van toepassing verklaard en verplicht gesteld; een EPC berekening volstaat dan niet langer bij de verkoop of verhuur van een gebouw jonger dan 10 jaar. Het gevolg hiervan zal onder andere zijn, dat het een notaris alleen bij overlegging van een energielabel is toegestaan om de akte van levering te passeren.
In het geval van het afsluiten van een nieuw huurcontract zonder aanwezig energielabel kan de huurder in de vrije sector een korting van 10% over de te betalen huur claimen. Deze regel geldt ook voor huurders van utiliteitsgebouwen, zoals winkels en kantoren.

Van Reisen Bouwmanagement & Advies heeft de expertise in huis om het verplichte, gecertificeerde energielabel te leveren, zowel voor woningen als voor utilitaire gebouwen.

Het hiervoor beschreven energielabel is een algemeen product dat uitgaat van gemiddeld gebruikersgedrag in een standaardsituatie. In veel gevallen is het echter wenselijk om een ‘EPA Maatwerkadvies voor Energiebesparing’ op te laten stellen. Hierbij wordt een op de specifieke bouwkundige en gebruikstechnische situatie toegespitste rapportage over mogelijke energiebesparende maatregelen, de daarmee samenhangende investeringskosten en de geschatte terugverdientijd geleverd, waarin rekening wordt gehouden met de eventuele persoonlijke wensen van de opdrachtgever. Deze laatste verkrijgt hiermee een goed overzicht voor het nemen van de juiste investeringsbeslissing ter verbetering van het energielabel en het binnenmilieu van zijn vastgoed.

Ook voor een EPA maatwerkadvies bent u bij Van Reisen Bouwmanagement & Advies aan het juiste adres.