Asbestinventarisatie

"Pakkende Slogan"

In de periode 1945–1980 is er in de bouw op grote schaal gebruik gemaakt van het materiaal asbest. Het werd toegepast in een ruime verscheidenheid aan producten, zoals cementplaat, golfplaat, vensterbanken, bloembakken, kanaaldelen en in allerlei brandvertragende en isolerende materialen. Met het in de loop der jaren groeiende inzicht in de aan het materiaal verbonden gezondheidsrisico’s, is er een verbod ingesteld ten aanzien van het verdere gebruik van asbest. Als gevolg van de jarenlange toepassing kan er echter gesteld worden, dat in 30-40% van alle gebouwen gebouwd voor 1994, asbest verwerkt is.

In welke mate er sprake is van een reëel en ernstig gezondheidsrisico, verschilt van geval tot geval. Hierbij van invloed zijn onder andere de toegepaste soort asbest, de mate van eventuele beschadiging en het risico op toekomstige beschadiging, bijvoorbeeld als gevolg van het onoordeelkundig hakken, zagen of slopen door een gebruiker van een asbesthoudend pand.

Er zijn verschillende situaties waarin de huidige of toekomstige eigenaar van vastgoed zich voor de keuze c.q. verplichting gesteld ziet, om een asbestinventarisatie uit te laten voeren door een daartoe gecertificeerd bedrijf. Mogelijke redenen zijn aanstaande renovatie- of sloopwerkzaamheden, de wens om risico’s voor gebruikers vast te stellen, de voorgenomen aan- of verkoop van een pand, het vaststellen van de boekwaarde van een gebouw of in het geval van een door de assurantiemaatschappij gestelde voorwaarde bij het afsluiten van een verzekering.

Afhankelijk van het doel van de inventarisatie en de (ernst van de) aangetroffen situatie kan overgegaan worden tot een bepaalde categorie onderzoek, namelijk type A, type B of type G, waarbij type A wordt uitgevoerd met het oog op de aanvraag van een omgevingsvergunning of het verwijderen van asbesthoudende toepassingen, type B bedoeld is om alle asbest in kaart te brengen, voorafgaand aan sloop en type G zich voornamelijk richt op het gebruik van het gebouw en bestaat uit een type A onderzoek, aangevuld met een risicobeoordeling en beheersplan conform de norm NEN2991.

In samenwerking met het onderzoeks- en adviesbureau IDDS biedt Van Reisen Bouwmanagement & Advies u - onder de naam ‘IDDS Bouw’ - een totaalpakket met betrekking tot het uitvoeren en opstellen van asbestinventarisaties en daarmee samenhangende beheerplannen. Onze gecertificeerde medewerkers brengen alle risico’s van aanwezig asbest in beeld en adviseren u in de verdere afhandeling van een eventuele asbestsanering. Bovendien verzorgen wij de communicatie tussen- en voorlichting aan alle betrokken partijen.