Restauratie begeleiding

"Pakkende Slogan"

De begeleiding van restauratieprojecten is een discipline die specifieke kennis en inzichten vereist. Of het nu gaat om een kleinschalige verbouwing van een monument of om de restauratie van een omvangrijk en prestigieus object, Van Reisen Bouwmanagement & Advies biedt een totaalpakket aan diensten op dit gebied. Van het (mede-)opstellen van een restauratieplan, uiteraard in nauw overleg met de opdrachtgever, de architect en overheidinstanties, tot en met de laatste controle op de uitvoerende partijen kan door ons verzorgd worden. Uitgebreide kennis is aanwezig ten aanzien van het te doorlopen vergunningtraject, terwijl ook met betrekking tot de aanvraag van subsidies een ruime knowhow voorhanden is. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het aanvragen van ‘BRIM’ subsidie en ondersteuning bij de bepaling van aftrekbare onderhoudskosten. Wij bieden u advies bij de keuze en begeleiding van de juiste partijen gedurende het gehele traject.