Uitvoeringsbegeleiding

"Bent u op de hoogte van alle regels?"

Als het werk eenmaal in uitvoering is, ziet Van Reisen Bouwmanagement & Advies toe op de naleving van wettelijke bepalingen plus de eisen en normen ten aanzien van het milieu, veiligheid en kwaliteit

Wij vertegenwoordigen de opdrachtgever(s) tijdens bouwvergaderingen en werkbesprekingen, coördineren en plannen de verschillende disciplines én toetsen, dat het werk op de afgesproken wijze wordt uitgevoerd. Via tussentijdse rapportages worden eventuele knelpunten tijdig gesignaleerd. Dit stelt u in staat om zo nodig, plannen en planningen bij te sturen. Boven op deze technische inbreng, zorgen wij er ook voor dat ondernemers kunnen blijven ondernemen en bewoners kunnen blijven wonen. Ons doel is het streven om de normale gang van zaken tijdens de werkzaamheden normaal te laten verlopen.