Bouwmanagement & Advies: Goede Raad

Wij opereren op het brede terrein van kosten – en uitvoeringsbegeleiding in de bouw. Onze opdrachtgevers zijn allen welke belangen hebben bij of in vastgoed, zowel de zakelijke -en particuliere markt als ook de (semi) overheid.

Hun gemeenschappelijke kenmerk is, dat zij goede raad plus deskundige en oprecht betrokken ondersteuning en begeleiding wensen bij het actief beheer of ontwikkelen van hun bezit. Dit ten behoeve van een verhoogd rendement, een langere levensduur en/ of verbeteren van het woon-, werk- en/ of leefklimaat.

Van Reisen rekent, adviseert, denkt en ‘leeft’ mee, al ware het ons eigen bezit of project. Dit op – maat, vanaf initiatief tot en met de oplevering en beheer. Onze dienstverlening is immer afgestemd op de specifieke wensen van onze opdrachtgevers!