Van Reisen Bouwmanagement & Advies
Reddingsplan voor ‘Hof van Holland’

Als aan Noordwijk verbonden bedrijf hebben wij de afgelopen jaren met lede ogen het verval zien toeslaan van het aan de Voorstraat gelegen, thans leegstaande hotel-café-restaurant ‘Hof van Holland’. Omdat dit karakteristieke stukje Noordwijk naar onze mening niet verloren mag gaan – een risico dat bij leegstand altijd op de loer ligt – hebben wij besloten zelf de mouwen op te stropen en een plan te ontwikkelen dat enerzijds recht doet aan de rijke historie van het ‘Hof’, en aan de andere kant voldoende economische garanties biedt voor een stabiele toekomst. Inmiddels is het pand aangekocht door de Ontwikkelingsmaatschappij Hof van Holland vof en zijn de eerste stappen gezet om het project op te starten.


Postbus 97
2200 AB  Noordwijk

's-Gravendijckseweg 39
2201 CZ  Noordwijk

Tel. 071 362 3770
Fax. 071 362 3114

info@vanreisen.nl

18-6-2013

Reddingsplan voor ‘Hof van Holland’

Als aan Noordwijk verbonden bedrijf hebben wij de afgelopen jaren met lede ogen het verval zien toeslaan van het aan de Voorstraat gelegen, thans leegstaande hotel-café-restaurant ‘Hof van Holland’. Omdat dit karakteristieke stukje Noordwijk naar onze mening niet verloren mag gaan – een risico dat bij leegstand altijd op de loer ligt – hebben wij besloten zelf de mouwen op te stropen en een plan te ontwikkelen dat enerzijds recht doet aan de rijke historie van het ‘Hof’, en aan de andere kant voldoende economische garanties biedt voor een stabiele toekomst. Inmiddels is het pand aangekocht door de Ontwikkelingsmaatschappij Hof van Holland vof en zijn de eerste stappen gezet om het project op te starten.

In het Leidsch Dagblad van 8 juni 2013 verscheen het volgende bericht.17-6-2013

Elektrisch oplaadpunt

Van Reisen Bouwmanagement & Advies B.V. draagt zijn steentje bij aan een gezonder leefklimaat. Onlangs hebben wij bij een van onze eigen parkeerplaatsen een oplaadpaal voor elektrische auto’s geplaatst. Op deze manier hoopt Van Reisen het gebruik van schonere auto’s te stimuleren en onze relaties, klanten en medewerkers die over een elektrische- of hybride auto beschikken de mogelijkheid te bieden om hun vervoermiddel op te laden.
5-12-2012

Asbestinventarisatie

Onder de naam ‘IDDS Bouw B.V.’ – een entiteit waarin Van Reisen Bouwmanagement & Advies een aandelenbelang van 40% heeft – bieden wij een totaalpakket met betrekking tot asbestinventarisaties en advisering alsmede begeleiding in met asbest samenhangende bouwprojecten. Deze gecertificeerde organisatie met deskundige medewerkers brengt alle risico’s van aanwezig asbest in beeld en adviseert u in de verdere afhandeling van een eventuele asbestsanering.
8-11-2012

Energie Prestatie Advies Woningbouw en Utiliteit

Vanaf nu verzorgt Van Reisen Bouwmanagement & Advies ook het verplicht gestelde energielabel voor woningen en utiliteitsgebouwen, zowel bestaand als nieuwbouw. Hiermee samenhangend stellen wij graag een EPA ‘maatwerkadvies’ voor u op en bepalen wij, specifiek en indien van toepassing voor woningbouw, de huurwaarde van uw pand aan de hand van het woningwaarderingsstelsel.
1-12-2011

Financieel Gezond Certificaat

Met trots melden wij, dat Van Reisen Bouwmanagement & Advies in aanmerking komt voor een zogenaamd ‘Financieel Gezond Certificaat’, verleend door het gerenommeerde bedrijfsinformatiebureau Graydon. Dit houdt in, dat we behoren tot de 3% financieel meest gezonde en daardoor betrouwbare bedrijven in Nederland.
1-10-2011

Samenwerking Van Reisen en IDDS

In de rubriek ‘IDDS Connected’ staat iedere editie een bij­zondere samenwerking centraal. Dit keer vertellen directeur Kees Brouwer en Van Reisen Bouwmanagement & Advies directeur Leon van Reisen over hun samenwerking op het gebied van bouwadvisering, de veranderde markt en het nieuwe product de Locatiescan. klik hier voor het volledige artikel1-7-2011

Jubileumboek

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Van Reisen Bouwmanagement & Advies is een ‘jubileumboek’ uitge­bracht, met daarin een bloemlezing van projecten die we in uitvoering hebben gehad. Ook komen diverse opdracht­gevers en andere relaties van ons bedrijf aan het woord met een persoonlijke tekstuele bijdrage. klik hier om het jubileumboek in te zien