Van Reisen Bouwmanagement & Advies
Reddingsplan voor ‘Hof van Holland’

Als aan Noordwijk verbonden bedrijf hebben wij de afgelopen jaren met lede ogen het verval zien toeslaan van het aan de Voorstraat gelegen, thans leegstaande hotel-café-restaurant ‘Hof van Holland’. Omdat dit karakteristieke stukje Noordwijk naar onze mening niet verloren mag gaan – een risico dat bij leegstand altijd op de loer ligt – hebben wij besloten zelf de mouwen op te stropen en een plan te ontwikkelen dat enerzijds recht doet aan de rijke historie van het ‘Hof’, en aan de andere kant voldoende economische garanties biedt voor een stabiele toekomst. Inmiddels is het pand aangekocht door de Ontwikkelingsmaatschappij Hof van Holland vof en zijn de eerste stappen gezet om het project op te starten.


Postbus 97
2200 AB  Noordwijk

's-Gravendijckseweg 39
2201 CZ  Noordwijk

Tel. 071 362 3770
Fax. 071 362 3114

info@vanreisen.nl

Wat wij te bieden hebben...

...is een volledig programma van diensten in bouwmanagement, onderhoudsadvisering en uitvoeringsbegeleiding. Maatwerk calculaties en adviezen voor ontwikkelaars, eigenaren en beheerders van onroerend goed, ten behoeve van nieuwbouw, onderhoud, renovatie of herontwikkeling.

Met het beste resultaat, gemeten in tijd, kwaliteit en in geld.

Maar ook met een effectieve organisatie, volgens een zorgvuldig proces, onder sluitend toezicht, waarin de betrokken partijen met de juiste informatie aan de slag gaan.

Alle cijfers - kosten én opbrengsten - correct en overzichtelijk op een rij.

Heldere afspraken over de aansturing, verantwoordelijkheden en taken.

Onder deskundige en ervaren begeleiding van Van Reisen Bouwmanagement & Advies.

Slagvaardige en flexibele dienstverlening.

Recht op het doel af, binnen de vooraf gestelde marges.

En juist omdat de praktijk zo weerbarstig kan zijn, altijd pragmatisch. In denken én doen.